Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Trwają prace przy Remoncie drogi gminnej nr 109212L w miejscowości Radzięcin od km 0+000 do km 0+640. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia na odcinku od drogi wojewódzkiej 835 w kierunku dawnego składowiska odpadów wraz z poboczami z ulepszonymi kruszywem. Wartość prac wynosi 352 795,08 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmina Frampol a Wojewodą Lubelskim wynosi 151 798,36 zł. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo MOLTER z siedzibą 36-600 Głogów Małopolski.

W dniu 13 września podpisano umowę na wykonanie Remontu drogi gminnej 109192L ulica Orzechowa w miejscowości Frampol od km 0+000 do km 0+258. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy Orzechowej na odcinku od ul. Zamojskiej do ul. Gorajskiej. Wartość prac wynosi 317 786,81 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmina Frampol a Wojewodą Lubelskim wynosi 117 546,00 zł. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Wykonawcą prac jest firma KABAT BRUK Jarosz Grzegorz  z siedzibą 23-305 Chrzanów.

Trwają prace przy Remoncie drogi gminnej nr 109218L w miejscowości Karolówka od km 0+000 do km 0+696. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o. Całkowita wartość robót to 385 374,69 zł z czego 378 649,55 zł stanowią koszty kwalifikowalne. Dofinansowanie w ramach państwowego funduszu celowego: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 162 430,79zł.

Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem oraz oczyszczenie rowów odwadniających.

Z nowego asfaltu mogą korzystać mieszkańcy i użytkownicy drogi gminnej w Karolówce. Zakończono bowiem  prace przy „Remoncie drogi gminnej nr 109218L w miejscowości Karolówka od km 0+000 do km 0+696”. Gmina Frampol zrealizowała przedsięwzięcie przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 162 430,79 zł. Całkowita wartość robót to 385 374,69 zł. z czego 378 649,55 zł. stanowią koszty kwalifikowalne. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o.

W ramach remontu wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m. na odcinku 696 m., a pobocza utwardzono kruszywem.  Poprawiono także odwodnienie drogi poprzez przekopanie i udrożnienie istniejących rowów.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-08-22

Data aktualizacji: 2023-09-27


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także