Dostępność

Informacja o Urzędzie Miejskim we Frampolu w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Urząd Miejski we Frampolu

Urząd Miejski we Frampolu w skrócie Urząd znajduje się we Frampolu przy ul. Radzięckiej 8. W Urzędzie pracuje Burmistrz i pracownicy urzędu. To główne wejście do Urzędu – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i dla mam z dziećmi.

Zdjęcie budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu

Burmistrzem Frampola jest Józef Rudy. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu. W pracy pomagają mu zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy Urzędu.

Zdjęcie Burmistrz Frampola – Józef Rudy

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej firmy, wyrobić

dowód osobisty.

To w Urzędzie otrzymasz akt urodzenia, akt małżeństwa  oraz akt zgonu.

W Urzędzie można też wziąć ślub cywilny.

W Urzędzie otrzymasz informację o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.

W Urzędzie otrzymasz pozwolenie na wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w mieście to także rzeczy, za które odpowiada Urząd.

Jeśli przyjedziesz do nas autem

zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. W pobliżu wejścia do budynku jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

• napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol.

• przynieść pismo do sekretariatu mieszczącego się w Urzędzie. Zostawione tam dokumenty zostają później przekazane urzędnikom.

 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: umframpol@frampol.pl

• zadzwonić pod numer 84 677 59 01 lub pod numer 84 685 75 09

• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronie internetowej: www.frampol.pl

Dla niedosłyszących  

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Urząd Miejski we Frampolu mieści w budynku, które jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (w pełni dostępny jest parter budynku). Do budynku nie prowadzą schody, wszystkie wejścia dostosowane są do możliwości korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przy wejściach nie ma progów, które uniemożliwiałyby sprawny wjazd wózkiem inwalidzkim.

Przy głównym budynku Urzędu wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Urząd Miejski we Frampolu uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabo słyszących z urzędami administracji publicznej.

W związku z powyższym Urząd rozszerza katalog usług umożliwiających osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem Miejskim we Frampolu. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym urzędem, można:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol;
 2. wysłać maila na adres e-mail: umframpol@frampol.pl;
 3. wysłać faks na numer faksu: 84 685 75 63
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 84 677 59 01;
 5. skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z:

 1. usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Urzędu Miejskiego we Frampolu co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol;
 • mailem na adres e-mail: umframpol@frampol.pl.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • przy pomocy osoby przybranej każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie Miejskim we Frampolu. Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.
Informacja o działaniu UM Frampol w języku migowym PJM
Gmina FrampolSubskrybuj

Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-07-03

Data aktualizacji: 2023-07-11


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także