Będzie nowe ujęcie wody w Radzięcinie

2023-06-02 Aktualności

30 maja 2023 r. Burmistrz Frampola podpisał umowę z Panem Mariuszem Lembryk
z Biłgoraja, który prowadzi Firmę Handlową „DAMIAN”, na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcin”.

Inwestycja polega na wykonaniu dwóch zadań dotyczących gospodarki wodnej na terenie gminy Frampol.

Pierwsze polega na modernizacji ujęcia wody w Radzięcinie, które zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Radzięcin, Wola Radzięcka, Stara Wieś, Katy, Wola Kątecka, Rzeczyce, Kolonia Kąty, Pulczynów, Teodorówka, Teodorówka Kolonia, Komodzianka, Smoryń. Ujęcie dostarcza wodę dla ponad 3200 mieszkańców gminy.

Drugie zadanie to wymiana odcinka wodociągu wykonanego z rur azbestowo cementowych o długości ok 570 m prowadzącego od ujęcia wody do osiedla popegeerowskiego oraz  budowa nowego odcinka wodociągu o długości ok 207 m w tej części miejscowości Radzięcin, gdzie powstaje nowa zabudowa  jednorodzinna.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli w pierwszej kolejności należy przygotować dokumentację projektową, uzyskać wszystkie wymagane prawem decyzje i postanowienia administracyjne, a następnie wykonać roboty budowlane.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 – PGR). Umowa opiewa na kwotę 1 488 300,00 zł brutto z czego pomoc finansowa to  1 180 668,39  zł, co stanowi 79,33 %. wartości inwestycji.

Termin realizacji umowy to 30 maja 2024 r.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-06-02

Data aktualizacji: 2023-06-02

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także