Czyste Powietrze

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 30 września 2022 r. do porozumienia  z dnia 1.08.2019 r.   między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Frampol, w Urzędzie Miejskim we Frampolu nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.  Mieszkańcy Gminy  Frampol zainteresowani  pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymają tu niezbędne informacje oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Miejskim we Frampolu, ul. Radzięcka 8, w pokoju nr 12 i 16.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Informacje udzielane są osobiście w urzędzie oraz telefonicznie pod nr tel. 84 677 59 19.

Program „Czyste Powietrze”

Celem  Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

 

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Frampol w liczbach (Stan na 30.06.2024 r.)

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 223
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 174
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 98
 • Kwota wypłaconych dotacji: 4 304 835,28 zł


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-10-16

Data aktualizacji: 2024-07-10


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także