Kontakt

Urząd Miejski we Frampolu
23-440 Frampol, ul. Radzięcka 8,
tel. 084 685-75-09, 084 685-74-01,
fax. 084 685-75-63

e-mail: umframpol@frampol.pl
BIP Gminy Frampol: www.frampol.bip.lublin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://frampol.skrzynkapodawcza.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 15:30,
 • środa 7:30- 15:30,
 • czwartek 7:30 – 15:30,
 • piątek 7:30 – 15:30.

Burmistrz Frampola lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach od 1445 – 1545. 

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym
od godziny 1445 – 1545.

Pracownicy Urzędu

Burmistrz Frampola — mgr Józef Rudy
Budynek Urzędu Miejskiego, pokój nr 2, telefon 84 677 59 05, wewnętrzny 303, e-mail: umframpol@frampol.pl

Sekretarz Gminy — mgr Anna Ruszczak
pokój nr 3, telefon 84 677 59 03, wewnętrzny 304, e-mail: aruszczak@frampol.pl

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy — mgr Tomasz Kurasiewicz, Budynek Urzędu Miejskiego,
pokój nr 4, telefon 84 677 59 06, wewnętrzny 305, e-mail: tkurasiewicz@frampol.pl

W skład referatu wchodzą:

 • Jolanta Oleszek — Inspektor ds. księgowości budżetowej,
  pokój nr 6, telefon 84 677 59 12, wewnętrzny 306, e-mail: joleszek@frampol.pl
 • mgr Dorota Kowalik — Podinspektor ds. Księgowości budżetowej,
  pokój nr 6, telefon 84 677 59 12, wewnętrzny 306, e-mail: dkowalik@frampol.pl
 • mgr Iwona Wasilik – Podinspektor ds. windykacji,
  pokój nr 7, telefon 84 677 59 02, wewnętrzny 311, e-mail: iwasilik@frampol.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • mgr Anna Jasińska — Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.
  pokój nr 9, telefon 84 677 59 10, wewnętrzny 308, e-mail: ajasinska@frampol.pl
 • mgr Marta Bielak — Inspektor ds. wymiaru podatków, opłat i księgowości podatkowej,
  pokój nr 5, telefon 84 677 59 07, wewnętrzny 309, e-mail: mbielak@frampol.pl
 • mgr Beata Grzywna — Inspektor ds. wymiaru podatków, opłat i księgowości podatkowej,
  pokój nr 5, telefon 84 677 59 07, wewnętrzny 309, e-mail: bgrzywna@frampol.pl
 • mgr Monika Zalewa — Inspektor ds. wymiaru podatków, opłat i księgowości podatkowej,
  pokój nr 5, telefon 84 677 59 02, wewnętrzny 310, e-mail: mzalewa@frampol.pl

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 • mgr Beata Sawa — Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
  pokój nr 16, telefon 84 677 59 25 wewnętrzny 312, e-mail: bsawa@frampol.pl
 • mgr Marta Jarosz — Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu
  pokój nr 17, telefon 84 677 59 23, wewnętrzny 314, e-mail: mjarosz@frampol.pl
 • mgr Barbara Pyda — Pomoc administracyjna,
  pokój nr 1, telefon 84 677 59 01, wewnętrzny 302, e-mail: umframpol@frampol.pl
 • mgr Monika Książek- Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  pokój nr 17, telefon 84 677 59 24, wewnętrzny 313, e-mail: mksiazek@frampol.pl

Stanowisko ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i promocji/Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 • Michał Kwieciński — Inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i promocji,
  pokój nr 14, telefon 84 677 59 11, wewnętrzny 319, e-mail: mkwiecinski@frampol.pl

Urząd Stanu Cywilnego

 • mgr Anna Ruszczak — Kierownik USC,
  pokój nr 3, telefon 84 677 59 03, wewnętrzny 304, e-mail: aruszczak@frampol.pl
 • mgr Beata Sawa – Z-ca Kierownik USC,
  pokój nr 16, telefon 84 677 59 25 wewnętrzny 312, e-mail: bsawa@frampol.pl

Stanowisko ds. biura rady

 • Agnieszka Oszust Badach — Inspektor ds. biura rady i kontroli,
  pokój nr 10,  telefon 84 685 75 27, wewnętrzny 325, e-mail: aoszust@frampol.pl

Stanowisko ds. Informatyki

 • mgr Maciej Goral
  pokój nr 14, telefon wewnętrzny 324, e-mail: mgoral@frampol.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Ochorny Środowiska i Gospodarki Odpadami

 • mgr Agnieszka Goral — Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
  pokój nr 12, telefon 84 677 59 19, wewnętrzny 321, e-mail: agoral@frampol.pl
 • mgr Justyna Badach Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  pokój nr 12, telefon 84 677 59 17, wew 320 e-mail: jbadach@frampol.pl

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji

 • mgr Joanna Futyma — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji,
  pokój nr 2.19, telefon 84 677 59 21, wewnętrzny 316, e-mail: jfutyma@frampol.pl
 • mgr Arkadiusz Smalczewski — Referent ds. mienia i gospodarki nieruchomościami,
  pokój nr 2.17, telefon 84 677 59 22, wewnętrzny 317, e-mail: asmalczewski@frampol.pl
 • mgr inż. Agata Łubiarz — Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji,
  pokój nr 2.18, telefon 84 677 59 26,  wewnętrzny 318, e-mail: alubiarz@frampol.pl
 • mgr inż. Krzysztof Badach — Inspektor ds.dróg gminnych,
  pokój nr 2.17, telefon 84 677 59 22, wewnętrzny 317, e-mail: kbadach@frampol.pl
 • mgr Sylwia Sokołowska — Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju,
  pokój nr 2.18, telefon 84 677 59 26, wewnętrzny 318e-mail: ssokolowska@frampol.pl

Referat Oświaty

 • mgr Barbara Małek — Kierownik Referatu Oświaty,
  pokój nr 3.2, telefon 84 677 59 20, wewnętrzny 326, e-mail: bmalek@frampol.pl
 • Maria Wasilik — Podinspektor ds. księgowości,
  pokój nr 3.8, telefon 84 677 59 29, wewnętrzny 327, e-mail: oswiata@frampol.pl
 • mgr Małgorzata Dyl – Inspektor ds. Księgowości,
  pokój nr 3.8, telefon 84 677 59 29, wewnętrzny 327, e-mail: mdyl@frampol.pl

Radca Prawny

 • mgr Szymon Batkowski — Radca Prawny

Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-03

Data aktualizacji: 2024-07-17


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także