Turystyka

Warunki przyrodnicze Frampola
Środowisko przyrodnicze Frampola jak i całej gminy odznacza się szczególnie korzystnymi warunkami dla bytowania. Tworzą je czyste, wolne od zanieczyszczeń powietrze, bezpośrednie sąsiedztwo wielkiego kompleksu lasów, rozległe panoramy widokowe, łąki i zasoby wody pitnej o wysokich parametrach. Te atuty środowiska naturalnego przemawiają za rozwojem agroturystyki.

Zalew we Frampolu z lotu ptaka

Północno – wschodnia część obszaru gminy, położona w obrębie Roztocza Zachodniego – stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Przez gminę przepływa z północy na południe rzeka Biała Łada, a występowanie w niej pstrąga świadczy o jej czystości. Rzeka miejscami jest nieregulowana i posiada naturalne łęgi i zakola stwarzając niepowtarzalny mikroklimat i ostoję dla powietrza wodnego.

Jednym z głównych zasobów gminy Frampol są lasy, które zajmują 32.2 % ogółu powierzchni. Część z nich to lasy chronione. Rośnie w nich wiele gatunków drzew, takich jak: sosna, jodła, buk, klon, jesion, jarzębina i inne. Świat roślin jest również bogaty. Do najciekawszych okazów można zaliczyć: widłak wroniec, rosiczka pośrednia, widłak tortowy, zawilec, sasanka itp.
Spotyka się tu także wiele ptactwa, m. in.: szpaki, kosy, kukułki, słowiki, pustułki, bociany, dzięcioły czarne i zielono-siwe oraz orliki krzykliwe, a także ozdobą zalewu łabędzie nieme.
Świat zwierząt w okolicznych lasach nie jest zbyt bogaty. Jednakże można tu spotkać: zająca szaraka, jeża, kunę, sarny, jelenie, lisy, a nawet borsuki. W dogodniejszych warunkach żyją też żmije, żaby, łasice i padalce.

Obszar gminy Frampol położony jest w obrębie dwóch jednostek geologicznych: Synklinorium Brzeżnego (Roztocze) i Zapadliska Przedkarpackiego (Równina Biłgorajska). W brzeżnej części Roztocza Zachodniego, w rejonie Frampola występują stosunkowo nieduże masywy i pokrywy wapieni serpulowych, porowatych i zbitych, oraz towarzyszące im inne odmiany, jak: wapienie mikrytowe, paletowe i organodetryczne. Miejscami wapienie serpulowe leżą bezpośrednio na kredzie.

W obrębie Frampola występuje duże zróżnicowanie gleb. W części Równiny Biłgorajskiej występują gleby piaszczyste, pozostałe to lessy położone na terenach wyżynnych. Przewaga gleb to klasa III i IV. Około 50 % gruntów ornych charakteryzuje się niedoborem wilgoci w glebie. Opady – zwłaszcza w dużym natężeniu – z uwagi na silne nachylenia terenu nie są zatrzymane w glebie, lecz spływają po powierzchni powodując silną erozję.

Słownik Geograficzny określa glebę frampolską jako „glinkę, miejscami popielatkę pomieszaną z piaskiem, lub też sam piasek”.

Grunty frampolskie zaliczone zostały do gruntów żytnich, czyli nienajlepszych, a w każdym bądź razie nie tak dobrych jak pszeniczne. Jednakże uprawia się tu pszenicę oraz żyto, jęczmień, owies, groch, ziemniaki, a także buraki i len. Jest to uprawa nie na dużą skalę, tylko na własne potrzeby użytkowników gospodarstw.

Frampol nadal jest miastem rolniczym. Na terenie miasta i gminy 95 % pracujących utrzymuje się z rolnictwa. Nasza miejscowość z „zagłębia tkackiego” przekształciła się w „zagłębie owoców miękkich”, głównie porzeczki, truskawki i aronii. Stało się to dzięki nieżyjącemu już panu Cz. Stykowskiemu, który sprowadził sadzonki aronii, oraz inż. Romualdowi Miazdze – pierwszemu plantatorowi czarnej porzeczki na tych terenach.

Miasto Frampol posiada nowoczesną oczyszczalnie ścieków, sieć sanitarną, wodociągową i gazowniczą. Z kanalizacji sanitarnej korzystają także mieszkańcy Sokołówki i Rzeczyc.
Ze względu na duże walory krajobrazowe i warunki naturalne, Frampol pretenduje do rangi miasteczka turystycznego.

Udając się trasą w kierunku Biłgoraja dotrzemy do zalewu o lustrze wody 11 ha z przeznaczeniem na kąpielisko i wędkarstwo oraz napotkamy zajazd „Złoty Łan” z bazą noclegową i campingiem. Punkt gastronomiczno – noclegowy i pobliski zalew stwarzają warunki dobrego wypoczynku.

 


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-03

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także