O gminie

Frampol leży w południowej części Lubelszczyzny w obrębie dwóch subregionów fizjograficznych, tj.: Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej w dorzeczach Wieprza i Sanu.
Roztocze Zachodnie rozcięte jest przełomową doliną Gorajca na dwie części, nazwane Roztoczem Gorajskim i Szczebrzeskim. Ku południowemu zachodowi (do Kotliny Sandomierskiej) opada wyraźną krawędzią typu tektonicznego, w obrębie której na powierzchni występują piaskowce trzeciorzędowe, budujące wzgórza ostańców. Ku północy (do Padołu Zamojskiego) opada wyraźną krawędzią typu erozyjno – denudacyjnego, wzdłuż której płynie w szerokiej dolinie rzeki Por. Wysokość krawędzi dochodzi miejscami do 30 metrów. Krawędź jest mniej wyraźna między Gorajcem, a Wieprzem. Powierzchnie zrównań wierzchowinowych (stanowiące wąskie garby międzydolinne) układają się na poziomie 300 – 330 m n.p.m., stanowiąc wąskie garby międzydolinne. Roztocze Zachodnie ma rzeźbę bardzo urozmaiconą. Głębokie rozcięcia przez doliny Gorajca, Białej Łady i górnego odcinka Poru spowodowało, że deniwelacje terenu są duże, nawet ponad 100 m. Urozmaicenie rzeźby wynika z podatności skał lessowych na procesy denudacyjne i erozyjno – denudacyjne.

 

Krajobraz okolic Frampola

 

Równina Biłgorajska to rozległe obniżenie poniżej krawędzi Roztocza, stanowiące fragment zapadliska przedkarpackiego, dopełnionego głównie mało odpornymi utworami trzeciorzędowymi (iły, piaski). Obszar Równiny Biłgorajskiej charakteryzuje prostota, a nawet prymitywizm rzeźby. Charakterystycznymi formami są wydmy oraz bagna i torfowiska. Wzdłuż Roztocza ciągną się obniżenia bagienne typu krasowego, cenne pod względem przyrodniczym, tzw. wertepy krasowe.

Widok na Frampol z lotu ptaka

Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek geologicznych: Synklinorium Brzeżnego (Roztocze) i Zapadliska Przedkarpackiego (Równina Biłgorajska).
Nad samym Frampolem od północy wznosi się góra Radzięcka, u której podnóża leży miasto. Położone w północnej części powiatu biłgorajskiego, dzięki dobremu położeniu miało ono lepsze możliwości rozwoju aniżeli Goraj, który otoczony jest wzgórzami.

Widok na Frampol

Frampol odległy jest od Biłgoraja 16 km, od Janowa Lubelskiego 20 km, a od Szczebrzeszyna 24 km. Odległość od Goraja wynosi tylko 6 km. Niedaleko Frampola ciągną się lasy ordynacji zamojskiej oraz Lasy Janowskie i Puszcza Solska. Miasto nie leży nad rzeką. Biegnąca niedaleko Łada oddalona jest o 1 km. Położony daleko od linii kolejowych (Stacja Zwierzyniec oddalona o 20 km, Szastarka o 40 km) Frampol nie miał możliwości rozwinąć się gospodarczo.
W pobliżu Frampola znajdują się także taki wioski jak: Sokołówka, Kąty, Rzeczyce, Wola Radzięcka, Kocudza, Wola Kątecka i Stara Wieś.

Ogółem w skład gminy wchodzi szesnaście miejscowości o łącznej liczbie mieszkańców 6653. (Dane z września 2007 roku)

 1. Chłopków – 363
 2. Frampol – 1536
 3. Karolówka – 395
 4. Kąty – 267
 5. Komodzianka – 32
 6. Korytków Mały – 426
 7. Pulczynów – 189
 8. Radzięcin – 744
 9. Rzeczyce – 320
 10. Smoryń – 300
 11. Sokołówka – 307
 12. Stara Wieś – 196
 13. Teodorówka – 585
 14. Teodorówka – Kolonia – 169
 15. Wola Kątecka – 154
 16. Wola Radzięcka – 380

Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-03

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także