Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji

Wnioski i formularze; 

WNIOSKI

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUKNACH ZABUDOWY

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSODAROWANIA PRZESTERZENEGO

WNIOSEK

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII NIKMAR

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*

Wniosek – budowa, przebudowa zjazdu

Wniosek – umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

Wniosek – zajęcie pasa drogowego w celu wykonania prac

Wniosek – Zlokalizowane urządzeń w pasie drogowym


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-08-22

Data aktualizacji: 2024-02-09


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także