Sołectwa

Nazwa jednostki pomocniczej Rodzaj jednostki pomocniczej Przewodniczący  organu wykonawczego

jednostki pomocniczej

Imię i nazwisko Przewodniczącego

organu wykonawczego

Chłopków Sołectwo Sołtys Mirosław Kaproń
Frampol Miasto Przewodniczący

Zarządu Miasta

Frampola

Jerzy Łoziński
Karolówka Sołectwo Sołtys Grzegorz Papierz
Kąty Sołectwo Sołtys Grzegorz Zych
Korytków Mały Sołectwo Sołtys Andrzej Pawlos
Pulczynów Sołectwo Sołtys Jadwiga Jasińska
Radzięcin Sołectwo Sołtys Adam Kiszczak
Rzeczyce Sołectwo Sołtys Marzena Knapik
Smoryń Sołectwo Sołtys Andrzej Łyp
Sokołówka Sołectwo Sołtys Anna Chołota
Stara Wieś Sołectwo Sołtys Artur Socha
Teodorówka Sołectwo Sołtys Leszek Podkościelny
Teodorówka- Kolonia Sołectwo Sołtys Henryka Kot
Wola Kątecka Sołectwo Sołtys Paweł Habza
Wola Radzięcka Sołectwo Sołtys Zbigniew Kowal

Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-03

Data aktualizacji: 2023-04-11


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także