MGOK Frampol

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury to miejsce, które od ponad pięćdziesięciu lat skupia pasjonatów wszelkich dziedzin działalności artystycznej: tańca, teatru, muzyki, literatury, plastyki. Celem naszych działań jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, ale także pozyskiwanie i przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Upowszechnianie, promocja kultury lokalnej w miejscu działania, w kraju i zagranicą.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-03

Data aktualizacji: 2022-06-03


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także