Remont drogi gminnej nr 109218L w miejscowości Karolówka od km 0+000 do km 0+696”

Z nowego asfaltu mogą korzystać mieszkańcy i użytkownicy drogi gminnej w Karolówce. Zakończono bowiem  prace przy „Remoncie drogi gminnej nr 109218L w miejscowości Karolówka od km 0+000 do km 0+696”. Gmina Frampol zrealizowała przedsięwzięcie przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 162 430,79 zł. Całkowita wartość robót to 385 374,69 zł. z czego 378 649,55 zł. stanowią koszty kwalifikowalne. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o.

W ramach remontu wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m. na odcinku 696 m., a pobocza utwardzono kruszywem.  Poprawiono także odwodnienie drogi poprzez przekopanie i udrożnienie istniejących rowów.

Trwają prace przy Remoncie drogi gminnej nr 109218L w miejscowości Karolówka od km 0+000 do km 0+696. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o. Całkowita wartość robót to 385 374,69 zł z czego 378 649,55 zł stanowią koszty kwalifikowalne. Dofinansowanie w ramach państwowego funduszu celowego: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 162 430,79zł.

Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem oraz oczyszczenie rowów odwadniających.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-01-02

Data aktualizacji: 2024-01-02


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także