Remont drogi gminnej nr 109192L ulica Orzechowa w miejscowości Frampol od km 0+000 do km 0+258

Gmina Frampol  zrealizowała w roku 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Remont drogi gminnej nr 109192L ulica Orzechowa w miejscowości Frampol od km 0+000 do km 0+258. Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 1115 z dnia 07.07.2023r. pomiędzy Gminą Frampol a Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość prac wyniosła 317 786,81zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 117 546,00zł.

            W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 258m o szerokości 5mb, wykonano obustronne pobocza ulepszone na szerokości 0,75m wraz z wmontowaniem krawężników najazdowych, a także wykonano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Zadanie realizowano w okresie 13.09.2023r. – 04.12.2023r.

PODPISANIE UMOWY

W dniu 13 września podpisano umowę na wykonanie Remontu drogi gminnej 109192L ulica Orzechowa w miejscowości Frampol od km 0+000 do km 0+258. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy Orzechowej na odcinku od ul. Zamojskiej do ul. Gorajskiej. Wartość prac wynosi 317 786,81 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmina Frampol a Wojewodą Lubelskim wynosi 117 546,00 zł. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Wykonawcą prac jest firma KABAT BRUK Jarosz Grzegorz  z siedzibą 23-305 Chrzanów.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-01-02

Data aktualizacji: 2024-01-02


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także