Remont drogi gminnej nr 109212L w miejscowości Radzięcin od km 0+000 do km 0+640

Trwają prace przy Remoncie drogi gminnej nr 109212L w miejscowości Radzięcin od km 0+000 do km 0+640. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia na odcinku od drogi wojewódzkiej 835 w kierunku dawnego składowiska odpadów wraz z poboczami z ulepszonymi kruszywem. Wartość prac wynosi 352 795,08 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmina Frampol a Wojewodą Lubelskim wynosi 151 798,36 zł. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo MOLTER z siedzibą 36-600 Głogów Małopolski.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-01-02

Data aktualizacji: 2024-01-02


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także