Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka Kolonia od km 0+003do km 0+185

W dniu 14 lutego 2024 roku została podpisana umowa na Budowę drogi gminnej w m. Teodorówka Kolonia od km 0+003do km 0+185.  Wartość inwestycji wynosi 355 399,16 zł brutto z czego 60%(213 239,49 zł) to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim.

Wykonawcą jest firma DAREX Usługi Ziemne Dariusz Wojciechowski z Frampola. Prace powinny zostać wykonane w ciągu 7 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do połowy  września 2024r.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-03-04

Data aktualizacji: 2024-03-13


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także