Budowę drogi gminnej w m. Teodorówka od km 0+000 do km 0+266

W dniu 12 lutego 2024 roku została podpisana umowa na Budowę drogi gminnej w m. Teodorówka od km 0+000 do km 0+266.  Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 272 234,50 zł brutto z czego 60%(163 340,70zł) to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim. Wykonawcą jest firma Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa. Prace powinny zostać wykonane w ciągu 7 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do połowy  września 2024r


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-02-27

Data aktualizacji: 2024-02-27


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także