Obwieszczenie o wynikach wyborów do Lubelskiej Izby Rolniczej

2023-09-22 Aktualności

OBWIESZCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH

Lubelskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr. 21 we Frampolu

Podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Biłgoraj

w okręgu dwumandatowym nr. 21, we Frampolu

W w/w okręgu wyborczym wybiera się dwóch członków rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej.

W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów jest równa niż liczba mandatów Komisja Okręgowa ogłasza wyniki wyborów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej: 

L.p.Nazwisko (wg. największej liczby głosów ważnych)  Imię/ImionaData urodzeniaLiczba głosów ważnych 
1.KOTHENRYKA31.10.1959 
2.KORGULTADEUSZ KRZYSZTOF07.06.1963 

Zgodnie z Uchwałą KRIR nr 1/2023 z dnia 22.02.2023 r. §14 pkt. 3. Jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się , a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony (…)


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-09-22

Data aktualizacji: 2023-09-22

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także