Zwrot podatku akcyzowego

2023-07-25 Aktualności

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Frampol o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

        Do wypełnienia wniosku potrzebne będą dane z dowodu osobistego oraz numer rachunku bankowego.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, świń owiec i kóz do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2022.

        Wypełnione wnioski wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim we Frampolu, pok. nr 1.5, w godzinach 7.30 – 15.30   w dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-07-25

Data aktualizacji: 2023-07-25

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także