Zebranie w Korytkowie Małym.

2022-10-20 Aktualności

W dniu 19.10.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Korytkowie Małym odbyło się zebranie Burmistrza Frampola z mieszkańcami Korytkowa Małego i Sokołówki – Kolonia w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej wraz z  przyłączami i pneumatyczną przepompownią ścieków, łączącą miejscowość Korytków Mały z oczyszczalnią ścieków we Frampolu. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę w terminie do  19 sierpnia 2023 r. zbiorczego rurociągu ciśnieniowego od miejscowości Korytków Mały do oczyszczalni ścieków we Frampolu

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Wykonawcy firmy Geo Sp. z o.o. z Radymna   – Pan Łukasz Lasek (kierownik budowy), inspektor nadzoru– Pan Paweł Jabłoński.

Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z zaprojektowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, lokalizacją studzienek przyłączeniowych dla poszczególnych nieruchomości, wstępnym harmonogramem prac jak i również zasadami i kosztami podłączeń instalacji do budynku.

Gmina na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie   ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowite koszty inwestycji wyniosą 5 933 283,14 zł .

 

 


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-10-20

Data aktualizacji: 2023-04-04

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także