Zarządzenie Burmistrza Frampola z dnia 08 kwietnia 2022

2022-04-12 Aktualności Urząd

Zarządzenie Nr 37/2022
Burmistrza Frampola
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz, U. 2 2021 r., poz. 1899)

 

zarządzam, co następuje:
1
Sporządza się wykaz nieruchomości będącej własności Gminy Frampol przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

2

 1. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu, przy ul. Radzięckiej 8, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Frampolu.
 2. Informacje o wywieszeniu wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej Powiat Biłgorajski

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

BURMISTRZ FRAMPOLA,

mgr Józef Rudy

 

Załącznik w wersji graficznej:

Informacja o zarządzeniu zawarta we wpisie.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-04-12

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także