Zaproszenie na warsztaty

2024-05-21 Aktualności

W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pn.: Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Frampol, opracowywany  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027, Oś Priorytetowa 03. Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 02. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, zapraszamy na dwudniowe warsztaty następujące grupy:

 • radnych  Rady Miejskiej;
 • przedsiębiorców, których działalność dotykają zjawiska zmian klimatu lub przedsiębiorców, którzy w dużym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska;
 • mieszkańców silnie dotkniętych zjawiskami zmian klimatu (np. regularnie ich domy są podtapiane) lub mieszkańców wyjątkowo zaangażowanych w działania na terenie miasta;
 • członków organizacji czy stowarzyszeń, których działalność związana jest ze środowiskiem.

Celem działania jest przedstawienie idei Planu Adaptacji oraz opracowanie działań adaptacyjnych.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach do dnia 24.05.2024 r. na adres mailowy: ssokolowska@frampol.pl


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-05-21

Data aktualizacji: 2024-05-21

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także