Zaproszenie do wypełnienia ankiety

2024-02-22 Aktualności

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030. 

Konsultacje mają na celu identyfikację silnych stron i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii na temat współpracy ponadlokalnej w zakresie szeroko pojętej mobilności, w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach na terenie gmin i powiatów Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Ankieta dostępna na stronie internetowej RZP-G https://roztoczanskizpg.pl/?ankieta-dotycz?ca-strategii-rozwoju-mobilno?ci-roztocza

jest w pełni anonimowa i będzie stanowiła znaczący wkład w opracowanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030 oraz rozwój wskazanego powyżej obszaru, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-02-22

Data aktualizacji: 2024-02-22

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także