Zakończono realizację projektu – ECO EFEKTYWNY Frampol Etap III

2023-09-27 Aktualności

W dniu 22 sierpnia 2023 r. zostały odebrane ostatnie instalacje fotowoltaiczne zamontowane w ramach projektu pn. ,,ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania Unii Europejskiej.

Od początku trwania projektu zostały zamontowane 24 kotły na biomasę w budynkach mieszkalnych u mieszkańców tutejszej gminy. Dostawą i montażem kotłów zajmowała się firma ZPH Krzaczek Sp. z o.o., Klikawa ul. Leśna 5, 24-100 Puławy wyłoniona w ramach przetargu. Wartość zadania: 453 340,80 zł brutto.

W ramach tego samego projektu firma ML System + Sp. z o. o., 36-062 Zaczernie 190 G. zamontowała 108 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Wartość zadania: 1 716 724,80 zł brutto oraz dodatkowo 44 zestawy zamontowane przez firmę BM Invest Mateusz Blicharz na kwotę 764 586,00 zł.

Ponadto w ramach projektu zamontowanych zostało 9 zestawów solarnych na budynkach prywatnych oraz 1 zestaw na budynku użyteczności publicznej. Za dostawę i montaż zestawów solarnych odpowiedzialna była firma DAJK Maciej Kańczugowski Spółka z o. o. Wartość zadania 197 025,00 zł.

Wartość zrealizowanego zadania: 3 291 126,63 zł, z czego dofinansowanie: 1 584 480,21 zł

Partnerzy projektu: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie - smakuj życie, Unia Europejska

Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-09-27

Data aktualizacji: 2023-09-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także