XXXVIII sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-08-26 Aktualności

I N F O R M A C J A

 

Informuję,  że XXXVIII sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 30 sierpnia 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 1200
w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.      
  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
 6. Zmiana uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Frampol.
 7. Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 9. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

 

Sesję można obejrzeć za pośrednictwem internetu – transmisja sesji na stronie BIP Gminy Frampol www.frampol.pl – zakładka: Obywatel → Sesje Rady Miejskiej → Online.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-08-26

Data aktualizacji: 2022-08-26

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także