XXXVI sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-05-31 Aktualności Urząd

INFORMACJA

Informuję, że XXXVI sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 3 czerwca 2022 r. (tj. piątek) o godzinie 12:00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletnie) prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 6. Uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2022-2026.
 7. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frampol na rok 2022.
 8. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
 9. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 10. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa — zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć za pośrednictwem internetu — transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl — zakładka: Sesje Rady Miejskiej — Obrady online.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-05-31

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także