XXXV sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-04-28 Aktualności Urząd

INFORMACJA

Informuje, że XXXV sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 r. (tj. piątek) o godzinie 12:00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Frampolu w dniu 17 marca 2022 r.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 5. Dokonanie zmian w składzie komisji stałych Rady.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletnie| prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2021 r.
 8. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Cech Zdunów Polskich.
 9. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022 -2030.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 11. Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii za 2021 r.
 12. Wysłuchanie sprawozdania z działalności M-GOPS w 2021 r. oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Frampol za rok 2021.
 13. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 14. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa — zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Ze względu na stan epidemii, dla zapewnienia bezpieczeństwa, zachęcamy wszystkich, których udział w sesji nie jest obowiązkowy do obejrzenia transmisji sesji za pośrednictwem internetu — www.frampol.pl — zakładka: Sesje Rady Miejskiej + Obrady online.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-04-28

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także