XXXIX sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-09-28 Aktualności

I N F O R M A C J A

 

Informuję,  że XXXIX sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 30 września 2022 r. (tj. piątek) o godzinie 1200  w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.      

                           

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 6. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Frampol w roku szkolnym 2022/2023
 7. Określenie jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia petycji.
 9. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 10. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

             (-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

 

Sesję można obejrzeć za pośrednictwem internetu – transmisja sesji na stronie BIP Gminy Frampol www.frampol.pl – zakładka: Obywatel → Sesje Rady Miejskiej → Online.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-09-28

Data aktualizacji: 2022-09-29

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także