XLVIII sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-06-09 Aktualności

Informuję, że XLVIII sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 14 czerwca 2023 r. (środa), o godzinie 1430w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

 Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.

4.      Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.

5.      Informacje, komunikaty, sprawy różne.

6.      Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-06-09

Data aktualizacji: 2023-06-09

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także