XLVII sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-05-09 Aktualności

Informuję, że XLVII sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 12 maja 2023 r. (piątek), o godzinie 1200, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frampolu.
 8. Wysłuchanie rocznego sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frampolu oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Wysłuchanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Frampol za 2022 rok.
 10. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 11. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-05-09

Data aktualizacji: 2023-05-09

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także