XLVI sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-03-20 Aktualności

Informuję, że XLVI sesja Rady Miejskiej we Frampolu, odbędzie się 24 marca 2023 r. (tj. piątek) o godzinie 1200, w Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.      

                    

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Ustalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na bieżące utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

7.  Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Frampol na rok 2023.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady i Komisji na 2023 r.

10.  Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Frampola.

11.  Wysłuchanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

12.  Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.

13.  Informacje, komunikaty, sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.

 


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-03-20

Data aktualizacji: 2023-03-20

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także