XLIX sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-06-22 Aktualności

Informuję, że XLIX sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 29 czerwca 2023 r. (czwartek), o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

 Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.

4.         Debata nad raportem o stanie Gminy Frampol w 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Frampola.

5.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Frampola.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego (budowa drogi dla pieszych w miejscowości Wola Kątecka).

7.         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu (funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju).

8.         Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030.

10.      Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

11.      Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.

12.      Informacje, komunikaty, sprawy różne.

13.      Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-06-22

Data aktualizacji: 2023-06-22

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także