XLIV sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-02-07 Aktualności

Informuję,  że XLIV sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 10 lutego 2023 r. (tj. piątek) o godzinie 1200  w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.      

                           

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 5. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Frampol na lata 2023-2026.
 6. Uchwalenie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Frampol na lata 2023-2025.
 7. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Podjęcie uchwał: w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024-2025 oraz w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego na lata 2024-2025.
 10. Rozpatrzenie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
 11. Wysłuchanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2022 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 12. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 13. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-02-07

Data aktualizacji: 2023-02-07

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także