XLIII sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-12-27 Aktualności

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję,  że XLIII sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 29 grudnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 1200  w Centrum Integracji Społecznej
przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.      

                           

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 5. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (lokal użytkowy w budynku Przychodni we Frampolu).
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (pomieszczenie gospodarcze w budynku Przychodni we Frampolu).
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (garaż usytuowany przy ul. Kościelnej 29).
 8. Rozpatrzenie petycji.
 9. Przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 11. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

 

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem internetu – transmisja sesji na stronie BIP Gminy Frampol www.frampol.pl .


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2022-12-27

Data aktualizacji: 2022-12-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także