XLI sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-11-16 Aktualności

I N F O R M A C J A

 

Informuję,  że XLI sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. (tj. piątek) o godzinie 1200
w Centrum Integracji Społecznej przy
ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.      

                           

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie podatków na 2023 r.:
  • obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
  • określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Frampol na rok 2023
  • określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Frampol na 2023 rok
 6. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Frampol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 7. Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 8. Przekazanie petycji do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 10. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 11. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

             (-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

 

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie BIP Gminy Frampol www.frampol.pl .


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-11-16

Data aktualizacji: 2022-11-16

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także