XL sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-10-27 Aktualności

I N F O R M A C J A

 

Informuję,  że XL sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 28 października 2022 r. (tj. piątek) o godzinie 1200  w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.      

                           

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 5. Zmiana Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Frampol.
 6. Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu różnicy wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych, złożonych przez osoby do tego zobowiązane w 2022 r.
 8. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 9. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

 

Sesję można obejrzeć za pośrednictwem internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl – zakładka: Obywatel → Sesje Rady Miejskiej → Online.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-10-27

Data aktualizacji: 2022-10-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także