Wybory do Izb Rolniczych

2023-08-24 Aktualności

SPIS UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 poz. 183) i § 11 ust. 1 uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że od dnia 25 sierpnia 2023 r. zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim we Frampolu, pok. nr 3.10, od dnia 25 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-08-24

Data aktualizacji: 2023-08-24

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także