Wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

2022-08-19 Aktualności

Informacja
dla mieszkańców gminy Frampol.

Uprzejmie informuję, że od 18 sierpnia br można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które używają węgla, lub paliw węglopochodnych jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek nie przysługuje osobom, które zakupiły węgiel, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać :

 • elektronicznie na skrzynkę ePUAP
 • tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frampolu ul. Kościelna 29, 23-440 Frampol, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.00. ( tel. 84 6857504 ).
 • Druki wniosków są dostępne w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frampolu oraz na stronie Ośrodka.
 • Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną.

Wniosek o dodatek węglowy.

Klauzula informacyjna.

 


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-08-19

Data aktualizacji: 2022-08-24

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także