Będzie realizowana ważna inwestycja w Teodorówce

2023-04-27 Aktualności

W dniu 25 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały wręczone promesy przyznające pomoc finansową na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparciem finansowym zostanie objętych 49 inwestycji z gmin województwa lubelskiego. Dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji samorządów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Gmina Frampol pozyskała środki  na realizację projektu pn.  „Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce”.
Pomoc finansowa opiewa na kwotę 3 196 230 zł. zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej, budowę nowej sieci wodociągowej w miejscowości Teodorówka, budowę biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby szkoły podstawowej. W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, członek Zarządu WL Zdzisław Szwed oraz Ewa Szałachwiej Dyrektor  Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-04-27

Data aktualizacji: 2023-04-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także