Uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej

2022-09-02 Aktualności

W czwartek 1 września we Frampolu odbyły się obchody upamiętniające wybuch II wojny światowej. W wydarzeniu zorganizowanym przez Kancelarię Sejmu RP uczestniczyli: marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Wiceprezes RM Minister Aktywów państwowych Jacek Sasin, posłowie i senatorowie oraz władze samorządowe wszystkich szczebli, dowódcy wojskowi, pododdział reprezentacyjny Wojska Polskiego, Związek Strzelecki „Strzelec” i mieszkańcy Frampol i powiatu.

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości, na placu przed budynkiem Centrum Integracji Społecznej we Frampolu, Marszałek Sejmu, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Aktywów Państwowych powitał Burmistrz Frampola Józef Rudy

Po rozpoczęciu obchodów, odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrali przybyli goście.

– Przed wojną Frampol to było małe, urokliwe, spokojne miasteczko, zbudowane według wzorów renesansowych idealnego miasta. Miało wyjątkową w skali całego kraju zabudowę . Rynek był większy od rynku krakowskiego. Spokojnie żyła tutaj ludność polska wspólnie z ludnością żydowską. Niemcy rozpoczęli pierwsze bombardowania 8, 11 i 12 września 1939 roku, ale szczyt i kulminacja nastąpiły 13 września. Celem ataku było miasto i ludność cywilna. Niemcy postawili przed sobą bardzo jasny i czytelny cel – unicestwienie narodu polskiego i zniszczenie materialnych dóbr kultury państwa polskiego – mówiła marszałek Elżbieta Witek i dodała, że trzeba następnym pokoleniom przekazywać wiedzę o okrucieństwie II wojny światowej.

-83 lata temu wybuchła wojna, która była niezwykle okrutna. Obaj okupanci odznaczali się wielkim okrucieństwem jeśli chodzi o stosunek do ludności cywilnej. Frampol jest przykładem miasta zburzonego, miasta zbombardowanego tylko dlatego, że było miastem polskim. Mieliśmy do czynienia ze zbrodniami wojennymi. – mówił minister Błaszczak.

Z kolei minister Jacek Sasin podkreślał, że Frampol miał być starty powierzchni ziemi:

-Miał to nieszczęście, że był właśnie tym miejscem, które jako pierwsze miało być unicestwione. Właśnie w tym symbolicznym dniu jesteśmy w tym symbolicznym miejscu by całemu światu wykrzyczeć jak wyglądała ta wojna, jak nas potraktowali nasi niemieccy sąsiedzi. Chcemy pokazać jakie cierpienia poniósł naród polski, jak wielu naszych przodków zginęło.

Po przemówieniach nastąpił apel poległych i salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości uczestnicy złożyli wieńce pod Pomnikiem Odzyskania Niepodległości.

Foto: UM Frampol, bilgorajska.pl, bilgoraj.com.pl


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-09-02

Data aktualizacji: 2022-09-05

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także