Trwa sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie w Gminie Frampol.

2022-12-20 Aktualności

Informujemy, że trwa sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Koszt zakupu 1 tony węgla to kwota 1800 złotych.

Na bieżąco trwa weryfikacja złożonych wniosków i rozpatrywane są one według kolejności zgłoszeń. Do mieszkańców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone wykonywany jest telefon z informacją i prośbą o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego przy ul. Zamojskiej 13. do pokoju nr 1.10, parter, (wejście od placu  zabaw) w celu odebrania faktury. Po dokonaniu wpłaty na konto Gminy Frampol mieszkaniec otrzyma dokument uprawniający do odbioru węgla. Z tym dokumentem należy skontaktować się ze składem w celu ustalenia terminu dostaw. Gminę Frampol obsługuje „Sprzedaż Materiałów – Stanisław Wojciechowski” z siedzibą we Frampolu, Aleja Tysiąclecia 4, Zgodnie z deklaracją w/w przedsiębiorcy istnieje możliwość usługi workowania, jednak jest to koszt dodatkowy, który mieszkaniec ustala ze składem węgla.

Ponadto informujemy,  że przyjmowane są kolejne wnioski na zakup węgla w 2023 r.  Wnioski można składać w pokoju 1.10 urzędu, przy ul. Zamojskiej 13,  bądź pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wnioski utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. : 84 677 59 11, 698 291 820

wzk/mk


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-12-20

Data aktualizacji: 2022-12-20

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także