Strategia rozwoju gminy Frampol na lata 2022 – 2030

2022-08-17 Aktualności Urząd

Burmistrz Frampola zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do zgłaszania propozycji projektów, które będą mogły być ujęte w opracowywanej „strategii Gminy Frampol na lata 2022 – 2030”

Wskazane przez Państwa przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.).

Zgłaszanie projektów możliwe jest poprzez przesłanie formularza w wersji elektronicznej na adres e-mail: umframpol@frampol.pl bądź w wersji papierowej osobiście lub listownie pod adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol

Przedsięwzięcia należy zgłaszać do dnia 09 września 2022 r.

Propozycje Państwa projektów będą konsultowane na dalszych etapach pracy nad opracowywaniem Strategii.

 

Karta przedsięwzięcia do Strategii Frampol


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-08-17

Data aktualizacji: 2022-08-17

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także