SPOTKANIE W SPRAWIE STRATEGII ROZWOJU GMINY FRAMPOL

2022-09-15 Aktualności

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022 – 2030, 13 września 2022 r. o godz. 11:00 w budynku Centrum Integracji Społecznej we Frampolu ul. Zamojska 13 odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym omawiane były kierunki rozwoju oraz pomysły na przedsięwzięcia do realizacji na kolejne lata.

Strategia Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030 jest  dokumentem, który określa potencjał rozwoju gminy Frampol, przedstawia jej mocne i słabe strony, definiuje cele strategiczne, operacyjne i kierunki rozwoju.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Frampol, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do zgłaszania propozycji projektów, które będą mogły być ujęte w opracowywanej „Strategii Gminy Frampol na lata 2022 – 2030” poprzez wypełnienie karty przedsięwzięcia.

Wskazane przez Państwa przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.).

Karta przedsięwzięcia do Strategii Frampol

 


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-09-15

Data aktualizacji: 2022-09-15

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także