Spotkanie w sprawie budowy wodociągu

2023-12-04 Aktualności

W piątek, 1 grudnia br. w Centrum Integracji Społecznej w Teodorówce odbyło się spotkanie burmistrza Frampola Józefa Rudy z mieszkańcami miejscowości w sprawie budowy nowego  wodociągu. Na spotkaniu został przedstawiony planowany przebieg trasy, warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz termin realizacji inwestycji. Podpisywane były zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane.

Przypomnijmy, że inwestycję wykona firma MONTERES Sp. z o.o. z Przeworska, umowa opiewa na kwotę 2.952.000,00 zł brutto.

W spotkaniu oprócz burmistrza uczestniczyła Pani kierownik Joanna Futyma, referent Pani Anna Maciurzyńska oraz odpowiedzialny za wykonanie projektu Pan Michał Magdziarz.

Właściciele działek, którzy jeszcze nie podpisali zgód na dysponowanie nieruchomościami proszeni są
o dostarczenie umów do Urzędu Miejskiego we Frampolu, Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa
i Inwestycji, ul. Zamojska 13, pokój nr 2.18, tel. 84 677 59 26, co pozwoli na rozpoczęcie prac geodezyjnych w terenie.

W załączeniu skan umowy o udostępnienie nieruchomości wraz z załącznikami. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Frampol poprzez przebudowę sieci wodociągowej w Teodorówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce, co korzystnie wpłynie na rozwój społeczno-kulturalny Gminy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dofinansowanie na realizację zadań ze środków PROW 2014-2020 – 3 196 230,00 zł


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2023-12-04

Data aktualizacji: 2023-12-05

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także