Spotkanie konsultacyjne Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol

2024-03-20 Aktualności

W dniu 18 marca 2024 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach trwających konsultacji dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol.

Do 27 marca 2024 r. można zgłaszać uwagi do załączonego poniżej projektu uchwały.

Konsultacje społeczne prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
 1. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
 • Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony   https://frampol.pl/
 • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol;

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol lub osobiście pod ten sam adres w godzinach pracy Urzędu.

 1. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 735 607 522  od 12:00 do 15:00 w poniedziałki oraz od 9:00 do 12:00 w środy i czwartki.
 2. Ankieta konsultacyjna:
 • dostępna w wersji elektronicznej na stronie https://frampol.pl/pod linkiem: https://forms.gle/rYaE6TkGo1krzT3o7
 • dostępna w wersji papierowej – wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol lub osobiście pod ten sam adres w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać droga e-mailową – umframpol@frampol.pl

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego we Frampolu. Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-03-20

Data aktualizacji: 2024-03-20

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także