Spotkanie dotyczące efektywności energetycznej

2023-06-14 Aktualności

W dniu 12.06.2023 roku w Centrum Integracji Społecznej we Frampolu odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych i osób prowadzących działalność rolniczą na terenie gminy Frampol. Tematem spotkania były programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z partnerami z całego kraju, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstw domowych. Doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, realizujący projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, przedstawili założenia oraz sposoby aplikowania o środki w programach priorytetowych czyli: Mój Prąd, Czyste Powietrze oraz Agroenergia.  

Przypominamy, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Gmina Frampol prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”.  Za jego pośrednictwem można bezpłatnie złożyć wniosek o dofinansowanie lub rozliczyć dotację.

W Gminie Frampol, w ramach programu Czyste Powietrze do dnia 31.03.2023 roku:

 • Złożono 126 wniosków o dofinansowanie
 • Zawarto 92 umów o dofinansowanie
 • Zrealizowano 48 przedsięwzięć
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji to 1 334 529,24 zł

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie  https://frampol.pl/czyste-powietrze/  lub pod numerem telefonu 84 685 75 09.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-06-14

Data aktualizacji: 2023-06-14

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także