Remont drogi gminnej w Karolówce

2022-08-19 Aktualności

Trwają prace przy Remoncie drogi gminnej nr 109218L w miejscowości Karolówka od km 0+000 do km 0+696. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o. Całkowita wartość robót to 385 374,69 zł z czego 378 649,55 zł stanowią koszty kwalifikowalne. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 162 430,79zł.

Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem oraz oczyszczenie rowów odwadniających.

 


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-08-19

Data aktualizacji: 2022-08-22

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także