Remont dróg na terenie gminy

2023-10-09 Aktualności

Korzystając z pięknej pogody, w październiku Gmina Frampol realizuje równolegle 3 inwestycje drogowe.

Remont drogi gminnej nr 109212L w Radzięcinie obejmuje położenie nowej nawierzchni na odcinku od dawnego składowiska do drogi wojewódzkiej nr 835 Biłgoraj-Lublin. Na tym samym odcinku utwardzone kruszywem zostaną pobocza drogi. Roboty rozpoczęły się 06.09.2023 r. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo MOLTER z siedzibą w Głogowie Małopolskim.  Wartość robót wynosi 352 795,08 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2023 r. pomiędzy Gmina Frampol a Wojewodą Lubelskim wynosi 151 798,36 zł.

We Frampolu ruszył już remont ulicy Orzechowej. Umowa zawarta 13 września 2023 r. obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od ulicy Zamojskiej do ulicy Gorajskiej. Wykonawcą prac jest firma KABAT BRUK Jarosz Grzegorz  z Chrzanowa. Wartość prac wynosi 317 786,81 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest równe 117 546,00 zł.

W miejscowości Komodzianka (Budy) na drodze gminnej nr 109214L wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym w ramach „Przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 109214L do gruntów rolnych”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 78000,00zł. Całkowita wartość prac wynosi 168269,97zł brutto. Wkład własny Gminy to 90269,97zł.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-10-09

Data aktualizacji: 2023-10-09

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także