RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ

2022-04-27 Aktualności

Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej
RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OWES posiadający akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej świadczy w latach 2020 – 2023,
kompleksowe wsparcie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu puławskiego i
chełmsko-zamojskiego w oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

Oferujemy bezpłatne:

 • wsparcie animacyjne i szkoleniowe
 • doradztwo: biznesowe, prawne, finansowe, marketingowe, z zakresu zamówień publicznych
 • działania informacyjne i promocyjne

 

Wspieramy tworzenie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność gospodarcza w formie:

 • spółdzielni socjalnych (osób prawnych lub osób fizycznych),
 • spółek 2.0.0. non profit,
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarcza lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Udzielamy bezzwrotnych dotacji w kwocie 21020 zł na jedno utworzone miejsce pracy oraz dodatkowo wsparcia pomostowego w wysokości do 16 800 zł na każde utworzone miejsce pracy w przedsiębiorstwie
społecznym. Okres trwałości utworzonych miejsc pracy wynosi 18 miesięcy. Wspieramy lokalne inicjatywy i rozwój partnerstw oraz tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

Z utworzony przedsiębiorstwem społecznym współpracują nasi doradcy: biznesowy, prawny, finansowo-księgowy, marketingowy.

Zapraszamy do współpracy samorządy lokalne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne, grupy inicjatywne.

Zapraszamy do kontaktu: EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW, ul.3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin
http://www.owes.info.pl Tel. 507 114 740

Projekt „Razem dla ekonomii społecznej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020.

Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-04-27

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także