Raport o stanie Gminy Frampol za 2022 rok – możliwość wzięcia udziału w debacie.

2023-06-27 Aktualności

Mieszkańcy naszej gminy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Frampol za 2022 rok podczas sesji Rady Miejskiej we Frampolu w dniu 29 czerwca 2023 r. godz. 1200 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojska 13 we Frampolu mogą złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie gminy.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w dniach pracy urzędu w godzinach 730 do 1530 do dnia 28 czerwca 2023 r.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-06-27

Data aktualizacji: 2023-06-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także