Raport o stanie Gminy Frampol za 2021 rok

2022-06-06 Aktualności Urząd

Już po raz czwarty został przygotowany raport o stanie gminy i przekazany do biura Rady Miejskiej. Obowiązek ten jest wypełniany regularnie co roku.

Wymóg przygotowania raportu o stanie gminy wprowadziła uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych – władzy samorządowej.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Frampola za rok 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę na sesji Rady Miejskiej. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem gminy składa do przewodniczącego Rady Miejskiej we Frampolu zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Frampol.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Frampol Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Frampola wotum zaufania.

BIP


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-06

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także