Przypomnienie o terminach wymiany kotłów węglowych

2023-12-21 Aktualności

Przypominamy naszym mieszkańcom, o terminach wymiany wysokoemisyjnych kotłów węglowych

19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwałę antysmogową”

dla województwa lubelskiego.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego

Zakazuje się użytkowania:

 • Od 1 stycznia 2024 r. – kotłów bezklasowych i instalacji klas 1 i 2
 • Od 1 stycznia 2027 r. – instalacji klas 3 i 4
 • Od 1 stycznia 2030 r. – instalacji klasy 5

Zakazuje się stosowania następujących paliw:

 • miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).

Skorzystaj z programu Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania.

Przypominamy, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Gmina Frampol prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”.  Za jego pośrednictwem można bezpłatnie złożyć wniosek o dofinansowanie lub rozliczyć dotację.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-12-21

Data aktualizacji: 2023-12-21

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także